Soru Şarta bağlı Userformdaki Commandbuttonları Renklendirmeyi Nasıl Yapabilirim

akınzara

New member
Üye
#1
Selamlar ;

Bir Tablom ve bir Userformum var ve içinde yaklaşık 50 commandbutton var.Bu userformdaki commandbuttonları excel sayfamdaki tabloda değişen rakamlara göre renklendirmek istiyorum.Yardımlarınızı rica ederim..Dosyayı ekliyorum
 

Ekli dosyalar

OrkmesB

Administrator
Yönetici
Admin
#2
Kod:
Private Sub UserForm_Initialize()

Dim P As Object
Dim Alan As Range

For Each P In Me.Controls
  Debug.Print P.Caption
  If Left(P.Name, 13) = "CommandButton" Then
    For Each Alan In Sayfa1.Range("B2:B" & Sayfa1.Range("B" & Sayfa1.Rows.Count).End(xlUp).Row)
      If P.Caption = Alan Then
        If Alan.Offset(0, 6) = Alan.Offset(0, 12) Then
          P.BackColor = &HFF&
        ElseIf Alan.Offset(0, 12) = 0 Then
          P.BackColor = &H80FFFF
        ElseIf Alan.Offset(0, 12) > 0 And Alan.Offset(0, 12) < Alan.Offset(0, 6) Then
          P.BackColor = &H8000&
        End If
      Else
        'Şarta Uymuyorsa
      End If
    Next Alan
  End If
Next P

End Sub
 
Üst